logo.jpg

生产平板印刷机

pr - 1000

小批量生产机,每小时可达18万粒,可自动调节重量,单台全速排除

pr1500 -生产-平板电脑-新闻- 19. jpg

pr - 1500

生产压片机,每小时可生产120,000 - 223,000片。

pr3000 - bi -层平板-新闻- 21. jpg

pr - 3000

高输出压片机,具有双面或双层压片功能。每小时309,600至571,200片。

pr - 1500 a

小批量生产,每小时可达223,200片,自动调节重量,单台全速剔除

pr - 2000

高速生产压片机,可拆卸炮塔和自动重量控制系统,每小时可生产174,000至282,000片

PR4000-tablet-press-G06.jpg

pr - 4000

具有可拆卸转塔选项和自动重量控制系统的大批量高速生产压片机,每小时可生产837000片